Αφιερώνεται…

Στη μνήμη των πολυαγαπημένων γονιών μου,
Κωνσταντίνου Γ. Νικολάου (Ιαν.1924 –Νοε.2016)
Ιωάννας Κ. Νικολάου (Νοε.1937 – Φεβ.2001)
Στους καλύτερους γονείς του κόσμου!
Μου λείπουν όσο τίποτα…
. . .
Στην πολύτιμή μου Όλγα, την υπέροχη κόρη μου.
Ήρθε στον κόσμο τον Οκτώβρη του 1999.
Δε σταματά να με κάνει περήφανη!

My beloved parents and I, in 1969
Όλη η οικογένεια (1969). (Επ’ ώμου… η γράφουσα!)
My beloved daughter, Olga
Η Όλγα μου! (2019)

In memory of my beloved parents,

Konstantinos G. Nikolaou (jan.1924 – nov.2016)

Ioanna K. Nikolaou (nov.1937 – feb.2001)

No daughter could ask for better parents.

I miss them deeply.
. . .
To my precious daughter, Olga (oct.1999)
No mother could be more proud of such a brilliant daugther, than I am!