Του καλοκαιριού

Pebbles | © 2020 Anastasia.K.Nikolaou

Το καλοκαίρι, με γοητεύει η χαρά των άλλων κι οι μυρωδιές του φέρνουν στο μυαλό παλαιότερες εποχές. Σύντομη βίντατζ αναδρομή για τους πλανόδιους των μακρινών, πια, καλοκαιριών και φωτογραφίες μιας σύγχρονης εκδοχής τους!

Ανάγνωση του υπολοίπου